Panel para parque infantil

  • Panel a dobre cara para parque infantil sobre o escritor Eduardo Blanco Amor.

Ilustracións para “Eu ben vin, virivín”

Algunhas das ilustracións incluídas no cancioneiro infantil «Eu ben vin, virivín», de Manuel Rico. Editado por Xerais. 2018.