Sinalética para o Concello de Xunqueira de Ambía

  • Monolito de 1,10x5x0,80 metros realizado para o Concello de Xunqueira de Ambía.