Libro ilustrado “Que ves no rural?”

  • Desenvolvemento dunha idea do equipo do Grupo de Desenvolvemento Rural Avinza GDR-15 (2011).